14°C 
اوقات شرعی
 • جمعه،03 فروردین 1397
 • ورود
 
     
   • معرفی مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان

     امروزه صنعت ساختمان بخش عظیمی از سرمایه های ملی را به خود اختصاص داده است، چرا که ساختمانها از درآمدهای نفتی و ملی و با استفاده از پس اندازها و سرمایه های خُرد شهروندان، ساخته می شوند و سرمایه های کلان تر و پایدارتر را ایجاد می کنند که این ساخت و سازها در قالب پروژه های مسکونی،‌ تجاری، صنعتی و .. بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل داده و سهم قابل توجهی از ثروت ملی در این بخش هزینه می گردد. حال چنانچه بنایی بدون درنظر گرفتن ضوابط و معیارهای فنی و شهرسازی ساخته شود،‌ زودتر از عمر مفید خود تخریب خواهد شد که این خود عاملی در به هدر رفتن سرمایه های ملی کشور خواهد بود، و با توجه به جایگاه اقتصادی و تأثیرات فردی و اجتماعی صنعت ساختمان در کنار این سرمایه گذاری عظیم، اجرای کارآمد مقررات ملی ساختمان به تبع آن، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

    بر این اساس مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مهرماه سال 1388و بعنوان یکی از مدیریت های تأثیر گذار در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، متشکل از سه اداره "نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر و دفاتر فنی" ، "توسعه و ترویج مقررات ملی ساختمان" و "بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه فناورهای نوین" فعالیت خود را آغاز نمود.

     

     اهداف و سیاستهای کلی مدیریت

    -  الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در مناطق شهرداری مشهد

     - فعال ساختن کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و نظارت مستمر در شهرداری مناطق جهت چگونگی انجام مفاد مباحث یاد شده در هنگام ساخت و سازهای شهری

     - همکاری با سایر سازمانهای مرتبط در راستای استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته در صنعت ساختمان در شهر مشهد به منظور ارائه الگوهای ساخت مسکن بهینه از نظر تکنولوژی؛ مصالح؛ طراحی داخلی و سایر شرایط فنی و بومی

     - نظارت بر نحوه انجام امور توسط مهندسین در ساخت و سازهای شهری و برنامهریزی جهت بهره برداری از پتانسیل بالقوه مهندسین

     - نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر و پیگیری تخلفات آنها براساس قانون نظام مهندسی

     - نظارت و کنترل نقشه ها و معیارهای فنی، ایمنی و تأسیسات

      

    تعداد بازدید :5264
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: