14°C 
اوقات شرعی
 • جمعه،03 فروردین 1397
 • ورود
 
     
   • مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان : مسعود ایاز
    مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان : مسعود ایاز
    مسعود ایاز
    مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان
    کارشناسی ارشد - برنامه ریزی شهری -
    تلفن تماس :37656916-051
    رایانامه :